Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (46)  |  Przetargi unieważnione (9)

zamówienie na:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli czynnych zawodowo z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach XI edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych w 2010 r.

zamawiający: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WO.3231-3/10
wartość: poniżej 125.000 euro
termin składania ofert: 2 września 2010  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszych ofert
w postępowaniu przetargowym nr WO.3231-3/10
na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli czynnych zawodowo
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
w ramach XI edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych
w 2010 r.


 
 
Cześć nr 1:
Zastosowanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w nauczaniu matematyki
i przedmiotów przyrodniczych

- postępowanie unieważniono

Cześć nr 2:
Kompetencje nauczyciela w zakresie kształtowania relacji interpersonalnych: nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic, nauczyciel – dyrektor, nauczyciel – nauczyciel.

Wykonawca zamówienia:
Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Szkolna 8,
89-400 Sępólno Krajeńskie 

Cześć nr 3:
Mobbing jako zjawisko. Ofiary mobbingu. Prawa im przysługujące. Mobbing
w szkołach i placówkach. Orzecznictwo.

Wykonawca zamówienia:
Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Szkolna 8,
89-400 Sępólno Krajeńskie 

Cześć nr 4:
Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do poprawy jakości pracy szkoły
i planowania rozwoju ucznia.

Wykonawca zamówienia:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli,
ul. Nowomiejska 15A,
87-800 Włocławek 

Cześć nr 5:
Ochrona prawna zawodu nauczyciela. Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela.

Wykonawca zamówienia:
Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Szkolna 8,
89-400 Sępólno Krajeńskie 
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferty ww. wykonawców uzyskały największą liczbę punktów na podstawie przyjętych kryteriów. Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, a ich oferty odrzuceniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Cześć nr 2:
Kompetencje nauczyciela w zakresie kształtowania relacji interpersonalnych: nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic, nauczyciel – dyrektor, nauczyciel – nauczyciel.
 
Wykonawca:
 
Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz
Cena: 43,40 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 5 pkt
Łączna punktacja: 48,40 pkt

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli CREATIVE Platforma Szkoleniowo-Doradcza s.c.,
Al. Niepodległości 751, 81-838 Sopot
Cena: 52,22 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 10 pkt
Łączna punktacja: 62,22 pkt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, ul. Rybaki 57, 87-100 Toruń 
Cena: 66,22 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 15 pkt
Łączna punktacja: 81,22 pkt

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie 
Cena: 80 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 20 pkt
Łączna punktacja: 100 pkt

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, ul. Fordońska 120,
85-739 Bydgoszcz
Cena: 30,22 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 20 pkt
Łączna punktacja: 50,22 pkt 

Cześć nr 3:
Mobbing jako zjawisko. Ofiary mobbingu. Prawa im przysługujące. Mobbing w szkołach i placówkach. Orzecznictwo.
 
Wykonawca:

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli LUPA działający przy Pomorskim Centrum Rozwoju Twórczego Pan Dinek s.c., ul. Wawelska 10a/1, 80-034 Gdańsk
Cena: 62,27 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 10 pkt
Łączna punktacja: 72,27 pkt

Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz
Cena: 39,72 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 5 pkt
Łączna punktacja: 44,72 pkt

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli CREATIVE Platforma Szkoleniowo-Doradcza s.c.,
Al. Niepodległości 751, 81-838 Sopot
Cena: 42,47 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 10 pkt
Łączna punktacja: 52,47 pkt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, ul. Rybaki 57, 87-100 Toruń 
Cena: 63,90 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 15 pkt
Łączna punktacja: 78,90 pkt 

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie 
Cena: 80 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 20 pkt
Łączna punktacja: 100 pkt

Centrum Szkoleniowe AWANS - Jolanta Zdral, Al. Niepodległości 29, 61-714 Poznań
Cena: 29,54 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 20 pkt
Łączna punktacja: 49,54 pkt

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, ul. Fordońska 120,
85-739 Bydgoszcz
Cena: 30,72 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 20 pkt
Łączna punktacja: 50,72 pkt

Cześć nr 4:
Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do poprawy jakości pracy szkoły
i planowania rozwoju ucznia.

Wykonawca:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek 
Cena: 80 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 10 pkt
Łączna punktacja: 90 pkt

Centrum Szkoleniowe AWANS - Jolanta Zdral, Al. Niepodległości 29, 61-714 Poznań
Cena: 37,37 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 20 pkt
Łączna punktacja: 57,37 pkt

Cześć nr 5:
Ochrona prawna zawodu nauczyciela. Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela.

Wykonawca:

Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz
Cena: 39,72 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 5 pkt
Łączna punktacja: 44,72 pkt

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli CREATIVE Platforma Szkoleniowo-Doradcza s.c.,
Al. Niepodległości 751, 81-838 Sopot
Cena: 42,47 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 10 pkt
Łączna punktacja: 52,47 pkt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, ul. Rybaki 57, 87-100 Toruń 
Cena: 63,90 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 15 pkt
Łączna punktacja: 78,90 pkt

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie 
Cena: 80 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 20 pkt
Łączna punktacja: 100 pkt

Centrum Szkoleniowe AWANS - Jolanta Zdral, Al. Niepodległości 29, 61-714 Poznań
Cena: 29,54 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 20 pkt
Łączna punktacja: 49,54 pkt

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, ul. Fordońska 120,
85-739 Bydgoszcz
Cena: 30,72 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 20 pkt
Łączna punktacja: 50,72 pkt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Bazelak (19 sierpnia 2010, 15:23:14)

Ostatnia zmiana: Michał Bazelak (13 września 2010, 15:01:50)
Zmieniono: rozstrzygnięcie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3055