Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli czynnych zawodowo z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach XIX edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych w 2018 r.

zamawiający: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie regulaminu
nr sprawy: WO.272.2.2018
wartość: poniżej 750 000 euro
termin składania ofert: 24 maja 2018  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli czynnych zawodowo z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach XIX edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych w 2018 r.

zamawiający: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie regulaminu
nr sprawy: WO.272.1.2018
wartość: poniżej 750 000 euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)