Przetargi unieważnione z 2007 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (46)  |  Przetargi unieważnione (9)
Przetargi z roku 2011  |  Przetargi z roku 2007  |  Przetargi z roku 2006

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Dostawa samochodu osobowego dla Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

zamawiający: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2007  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

dostawa samochodu osobowego

zamawiający: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2007  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)