Przetargi unieważnione z 2011 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (46)  |  Przetargi unieważnione (9)
Przetargi z roku 2011  |  Przetargi z roku 2007  |  Przetargi z roku 2006

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli czynnych zawodowo z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach XII edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych w 2011 r.

zamawiający: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WO.272.5.2011
wartość: poniżej 125.000 euro
termin składania ofert: 20 października 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: nie złożono żadnej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)