Wykaz zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego użytkowanego w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy działając na podstawie § 7 ust. 2 oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2004 z późn. zm.), informuje, że posiada niżej wymienione składniki majątku mogące być przedmiotem nieodpłatnego przekazania innemu organowi administracji publicznej lub innej jednostce określonej w § 38 w/w rozporządzenia.

Wykaz zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego użytkowanego w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (234kB) pdf

metryczka


Wytworzył: M. Gordon (12 stycznia 2023)
Opublikował: Michał Bazelak (12 stycznia 2023, 09:29:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 317