Budżet

Budżet

Budżet 2024

DOCHODY (w tys. zł)Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty – 10,00Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 10,00WYDATKI (w tys. zł)Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty – 16.017,00Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie [...]

Budżet 2023

DOCHODY (w tys. zł)Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty – 10,00Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 10,00WYDATKI (w tys. zł)Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty – 11.984,00Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie [...]

Budżet 2022

DOCHODY (w tys. zł)Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty – 10,00Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 10,00WYDATKI (w tys. zł)Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty – 11.188,00Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie [...]

Budżet 2021

DOCHODY (w tys. zł)Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty –10,00Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 10,00WYDATKI (w tys. zł)Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty – 10.526,00Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie [...]

Budżet 2020

DOCHODY (w tys. zł)Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty – 10,00Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 10,00WYDATKI (w tys. zł)Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty – 10.703,00Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie [...]

Budżet 2019

DOCHODY (w tys. zł)Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty – 10,00Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 7,00WYDATKI (w tys. zł)Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty – 9.397,00Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie [...]

Budżet 2018

DOCHODY (w tys. zł) Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty – 10,00 Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 7,00  WYDATKI (w tys. zł) Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty – 8.844,00 Rozdział 80146 – [...]

Budżet 2017

DOCHODY (w tys. zł)   Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty – 10,00 Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 7,00   WYDATKI (w tys. zł)   Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty – [...]

Budżet 2016

DOCHODY (w tys. zł)   Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty - 10,00Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 7,00   WYDATKI (w tys. zł)   Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty - [...]

Budżet 2015

DOCHODY (w tys. zł)   Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty - 10,00Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 7,00   WYDATKI (w tys. zł)   Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty - [...]

Budżet 2014

DOCHODY (w tys. zł)   Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty - 10,00Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 7,00   WYDATKI (w tys. zł)   Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty - [...]

Budżet 2012

DOCHODY: Rozdział 80136 - Kuratoria Oświaty - kwota 10 000 zł Rozdział 80195 - Pozostała działalność - kwota 7 000 zł WYDATKI: Rozdział 80136 - Kuratoria oświaty - [...]

Budżet 2011

DOCHODY: Rozdział 80136 - Kuratoria Oświaty - kwota 3 000 zł Rozdział 80195 -  Pozostała działalność - kwota 4 000 zł WYDATKI: Rozdział 80136 - Kuratoria oświaty - kwota 8 000 000 zł [...]

Budżet 2010

Według ustawy budżetowej na 2010 rok wydatki na zadania realizowane przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zostały zaplanowane w wysokości 9.973.000 zł z tego: Dział 801 - Oświata i wychowanie - 8.881.000 zł w tym: Rozdział 80136 - [...]

metryczka