Ogłoszenie dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy stosownie do postanowień § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 729) informuje, że posiada do zagospodarowania w formie nieodpłatnego przekazania jednostkom wymienionym w § 38 ust.1 i ust. 2, bądź darowizny podmiotom wymienionym § 39 ust. 1 rozporządzenia na potrzeby związane z realizacją zadań statutowych składniki majątku ruchomego, które uznane zostały za zbędne.

Treść ogłoszenia >>> (360kB) pdf

metryczka


Wytworzył: A. Sobieszczański (26 kwietnia 2018)
Opublikował: Michał Bazelak (26 kwietnia 2018, 11:14:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 664