otwarte

otwarte

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich 2024 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa  kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich 2024 r.Na podstawie [...]

KOREKTA Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich 2023 r.

Bydgoszcz, 26 czerwca 2023 r.Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie Pełnomocnictwa Nr 0030.1.160. 2019/BKO, udzielonego  w dniu 7 czerwca 2019 r. przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, w sprawie powierzenia [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich 2023 r.

Bydgoszcz, 15 maja 2023 r.Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) dokonuje się [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich 2023 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.)KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATYogłasza otwarty konkurs ofert na [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich 2022 r.

Bydgoszcz, 10 maja 2022 r.Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich 2022 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)   KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na WSPARCIE realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich w 2021 roku

KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATYul. Konarskiego 1-385-066 BydgoszczBydgoszcz, 2 czerwca 2021 r.Komisja do opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie organizacji [...]

Otwarty konkurs ofert na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020. poz. 1057 )   KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich w 2021 roku

Bydgoszcz, 30 kwietnia 2021 r. Komisja do opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach w formie kolonii i obozów

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057)     KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów miejskich, które mają utrudniony dostęp do wypoczynku w formie kolonii i obozów.

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057)   KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY   ogłasza [...]

Otwarty konkurs ofert na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020. poz. 1057) KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY ogłasza otwarty konkurs [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na POWIERZENIE i WSPARCIE realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich w 2020 roku

Bydgoszcz, 30 czerwca 2020 r.    Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego w 2020 roku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019. poz. 688 z póź. zm.)     KUJAWSKO-POMORSKI [...]

metryczka