otwarte

otwarte

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na POWIERZENIE i WSPARCIE realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich w 2020 roku

Bydgoszcz, 30 czerwca 2020 r.    Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego w 2020 roku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019. poz. 688 z póź. zm.)     KUJAWSKO-POMORSKI [...]

metryczka