Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację zadań publicznych w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz zaprasza do składania ofert realizacji projektów.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty można składać osobiście lub przesłać na adres:  

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

lub 

złożyć w siedzibie Kuratorium, w pok. 228 II piętro

lub 

w  Kancelarii  Kuratorium Oświaty  pok.  300,  III piętro,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2015 r. (do godz. 15.00).

Oferty należy przesłać  również w wersji elektronicznej na adres:
kzaremba@bydgoszcz.uw.gov.pl

Oferty, które wpłyną po terminie określonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia przyjmuje się fizyczny wpływ ofert do kancelarii Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert (546kB) pdf
Wzór oferty dla jst (35kB) word
Wzór oferty dla organizacji pozarządowych (39kB) word

metryczka


Wytworzył: H. Wiatrowska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Sławomir Klich (30 kwietnia 2015, 08:43:33)
Podmiot udostępniający: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Ostatnia zmiana: Robert Ciechanowski (2 sierpnia 2017, 09:24:01)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1665