zamknięte

zamknięte

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na POWIERZENIE realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich w 2019 roku

KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATYul. Konarskiego 1-385-066 BydgoszczBydgoszcz, 5 lipca 2019 r.Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku z programem [...]

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich w roku 2019

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na POWIERZENIE i WSPARCIE realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich w 2019 roku

Bydgoszcz 31 maja 2019 r.    Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich w roku 2019

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY ogłasza [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na POWIERZENIE i WSPARCIE realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich w 2018 roku

KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATYul. Konarskiego 1-385-066 BydgoszczBydgoszcz 25 maja 2018 r.Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich 2018 r. w formie wsparcia oraz w formie powierzenia realizacji zadania

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATYogłasza otwarty konkurs ofert na realizację [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na POWIERZENIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego

KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATYul. Konarskiego 1-385-066 BydgoszczBydgoszcz 3 listopada 2017 r.WO.5551.N.2.9.2017.HW                        Ogłoszenie [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na POWIERZENIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego

Bydgoszcz, 6 października 2017 r.WO.5551.N.2.5.2017.HWOgłoszenieo otwartym konkursie ofertna realizację zadań publicznych.KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATYdziałając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o [...]

Rozstrzygnięcie II konkursu ofert na WSPARCIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2017 r.

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na WSPARCIE wykonania zadania publicznego  w zakresie zorganizowania w  2017 r.   letniego wypoczynku dla dzieci  i młodzieży  szkolnej  z województwa [...]

Ogłoszenie II konkursu ofert na WSPARCIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2017 r.

Bydgoszcz, 23 czerwca 2017 r.WO.5551.2.4.2017.HWOgłoszenieo otwartym konkursie ofertna realizację zadań publicznych.KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATYdziałając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o [...]

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na POWIERZENIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2017 r.

Bydgoszcz, 23 czerwca 2017 r.Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na POWIERZENIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2017 r. letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z mniejszymi [...]

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na POWIERZENIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2017 r.

Bydgoszcz, 31 maja 2017 r.   WO.5551.2.2.2017.HW   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.   KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY   działając na podstawie art. 11 [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na WSPARCIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2017 r.

Bydgoszcz, 26 maja 2017 r.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na WSPARCIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2017 r. letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z województwa [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na POWIERZENIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2017 r.

Bydgoszcz, 26 maja 2017 r. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na POWIERZENIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2017 r. letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z mniejszymi szansami [...]

Ogłoszenie konkursu ofert na WSPARCIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2017 r.

Bydgoszcz, 20 kwietnia 2017 r. WO.5551.2.2.2017.HW     Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.   KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY   działając na podstawie art. [...]

Ogłoszenie konkursu ofert na POWIERZENIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2017 r.

Bydgoszcz, 20 kwietnia 2017 r. WO.5551.2.1.2017.HW Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.   KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY   działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła". [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2016 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz [...]

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na POWIERZENIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na POWIERZENIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2016 r. [...]

Ogłoszenie konkursu ofert na POWIERZENIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2016 r.

Bydgoszcz,  25 maja 2016 r.  WO. 5551. 2. 6 / 2016.HW     Ogłoszenie o otwartym konkursie ofertna realizację zadań  publicznych. KUJAWSKO - POMORSKI  KURATOR OŚWIATY    działając [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na POWIERZENIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2016 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na POWIERZENIE wykonania zadania publicznego w  zakresie zorganizowania w 2016 r.   letniego wypoczynku dla  dzieci  i młodzieży  szkolnej z  województwa [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na WSPARCIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2016 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na WSPARCIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2016 r.   letniego wypoczynku dla dzieci  i młodzieży  szkolnej z województwa kujawsko-pomorskiego, [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

Bydgoszcz,  19 kwietnia 2016 r. WO. 5551. 2. 2 / 2016.HW   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań  publicznych. KUJAWSKO - POMORSKI  KURATOR OŚWIATY   działając na [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

Bydgoszcz, 19 kwietnia 2016 r.WO. 5551. 2. 1 / 2016.HW   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych. KUJAWSKO - POMORSKI  KURATOR OŚWIATY   działając na podstawie art. 11 ust. 2 [...]

Ogłoszenie o II naborze dodatkowym w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Na podstawie: art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.),art. 8 ust. 1 pkt 2  i art. 45 ustawy z dnia 13 listopada [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła". [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na POWIERZENIE realizacji zadania publicznego organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na POWIERZENIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2015 r. letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z województwa kujawsko-pomorskiego. [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na POWIERZENIE realizacji zadania publicznego organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego.

Bydgoszcz,  29 maja 2015 r. WO. 5551. 2. 5 / 2015.HW     Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego   KUJAWSKO- POMORSKI  KURATOR OŚWIATY   działając na [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na POWIERZENIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2015 r.

Ogłoszenie wyników  otwartego konkursu ofert na POWIERZENIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2015 r.   letniego wypoczynku dla dzieci  i młodzieży szkolnej z województwa kujawsko-pomorskiego.Komisja [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na WSPARCIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2015 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na WSPARCIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2015 r. letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z województwa kujawsko-pomorskiego, przewidującego udział dzieci z [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację zadań publicznych w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz zaprasza do składania ofert realizacji [...]

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2015 r.

Bydgoszcz, 17 kwietnia 2015 r. WO. 5551. 2. 1 / 2015.HW   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego KUJAWSKO- POMORSKI  KURATOR OŚWIATY   działając na podstawie art. 11 ust. 2 [...]

Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2015 r.

Bydgoszcz, 17 kwietnia 2015 r. WO. 5551. 2. 2 / 2015.HW     Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego   KUJAWSKO- POMORSKI  KURATOR OŚWIATY   działając na [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - PO KOREKCIE KOSZTORYSÓW

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - PO KOREKCIE KOSZTORYSÓW [...]

Rozstrzygnięcie konkursu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz [...]

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert na zorganizowanie wypoczynku letniego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w okresie od 1 do 31 sierpnia 2014 r. letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży  pochodzących z rodzin o niskich dochodach i zamieszkałych na [...]

II otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2014 roku

Bydgoszcz,  6 czerwca 2014 r.   WO. 5551. 2. 6 / 2014.HW Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego   KUJAWSKO- POMORSKI  KURATOR OŚWIATY działając na podstawie art. 11 [...]

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na wspieranie i powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 roku

Na realizację zadania publicznego - powierzenie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z województwa kujawsko - pomorskiego, które (ze względu na swoją sytuację, wynikającą z problemów rodzinnych, miejsca [...]

I otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 roku

Bydgoszcz, 17 kwietnia 2014 r. WO. 5551. 2. 1 / 2014.HW   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego KUJAWSKO- POMORSKI  KURATOR OŚWIATY działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. [...]

I otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 roku

Bydgoszcz, 17 kwietnia 2014 r. WO. 5551. 2. 2 / 2014.HW   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego   KUJAWSKO- POMORSKI  KURATOR OŚWIATY działając na podstawie art. 11 ust. 2 [...]

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w okresie od 12 do 31 sierpnia 2013 r. letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży  pochodzących z rodzin o niskich dochodach i zamieszkałych na terenach [...]

II otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku

Bydgoszcz,  4 lipca 2013 r. WO. 5551. 2. 7 / 2013.HW Ogłoszenie o otwartym konkursie ofertna realizację zadania publicznego KUJAWSKO- POMORSKI  KURATOR OŚWIATY działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie i wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na POWIERZENIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2013 r.  letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z województwa kujawsko-pomorskiego. Z up. [...]

Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku

Bydgoszcz,  15 kwietnia 2013 r. WO. 5551. 2. 1  / 2013.HW Ogłoszenie o otwartym konkursie ofertna realizację zadania publicznego KUJAWSKO- POMORSKI  KURATOR OŚWIATY działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z [...]

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku

Bydgoszcz, 15 kwietnia 2013 r. WO. 5551. 2. 2  /2013.HW Ogłoszenie o otwartym konkursie ofertna realizację zadania publicznegoKUJAWSKO- POMORSKI  KURATOR OŚWIATY działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie i wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie i wspieranie realizacji zadania publicznego w okresie od 30 czerwca do 30 sierpnia 2012 r. letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży  pochodzących z rodzin o niskich dochodach i [...]

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 roku

Bydgoszcz, 30 marca 2012 r. WO. 3146. 1 / 2012 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofertna realizację zadania publicznego KUJAWSKO- POMORSKI  KURATOR OŚWIATY działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia [...]

Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 roku

Bydgoszcz, 30 marca 2012 r. WO. 3146. 2 / 2012 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofertna realizację zadania publicznego KUJAWSKO- POMORSKI  KURATOR OŚWIATY działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia [...]

Rozstrzygnięcie czwartego otwartego konkursu ofert na zorganizowanie wypoczynku letniego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w okresie od 25 lipca  do 30 sierpnia 2011 r. letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży  pochodzących z rodzin o niskich dochodach i zamieszkałych [...]

Czwarty otwarty konkurs ofert na zorganizowanie wypoczynku letniego

Bydgoszcz, 30 czerwca 2011r. WO. 3146.4/2011 KUJAWSKO- POMORSKI  KURATOR OŚWIATY działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 [...]

Rozstrzygnięcie trzeciego otwartego konkursu ofert na zorganizowanie wypoczynku letniego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w okresie od 4 lipca 2011 r. do 30 sierpnia 2011 r. letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży  pochodzących z rodzin o niskich dochodach i [...]

Trzeci otwarty konkurs ofert na zorganizowanie wypoczynku letniego

Bydgoszcz,  1 czerwca 2011 r. WO. 3146. 3 / 2011 KUJAWSKO- POMORSKI  KURATOR OŚWIATYdziałając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2011 roku.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na organizację w okresie od 27 czerwca 2011 r. do 30 sierpnia 2011 r. letniego wypoczynku połączonego z doskonaleniem znajomości języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie i wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2011 roku.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na organizację w okresie od 27 czerwca 2011 r. do 30 sierpnia 2011 r. letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży  pochodzących z rodzin o niskich dochodach i zamieszkałych na terenach wiejskich [...]

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2011 roku.

Bydgoszcz, 14 kwietnia 2011r. WO. 3146. 2 / 2011 KUJAWSKO- POMORSKI  KURATOR OŚWIATY działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z [...]

Otwarty konkurs ofert na powierzenie i wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2011 roku.

Bydgoszcz, 14 kwietnia 2011 r. WO. 3146. 1 / 2011 KUJAWSKO- POMORSKI  KURATOR OŚWIATY działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z [...]

Unieważnienie trzeciego otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w 2010 r.

Bydgoszcz, 12 sierpnia 2010 r. WO.P.3231-4/10 Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert           Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty działając na podstawie art. 18 a ust. 1 pkt 2 ustawy z [...]

Rozstrzygnięcie drugiego konkursu ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert na organizację, w okresie od 1 sierpnia 2010 r. do 30 sierpnia 2010 r., letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach i zamieszkałych na terenach [...]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na organizację, w okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 sierpnia 2010 r., letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach i zamieszkałych na terenach wiejskich oraz [...]

Otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży

Bydgoszcz, 22 kwietnia 2010 r. WO–3231.2/10 KUJAWSKO - POMORSKI KURATOR OŚWIATY działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie i wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego „Lato [...]

Otwarty konkurs ofert na powierzenie i wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego "Lato 2009"

KUJAWSKO- POMORSKI  KURATOR OŚWIATY85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 1-3 ogłaszaotwarty  konkurs ofert na powierzenie i wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania  wypoczynku letniego dla dzieci i [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato 2009"

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację wypoczynku dziecii młodzieży  „Lato 2009”.   Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie i wspieranie [...]

Otwarty konkurs ofert na powierzenie i wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego "Lato 2009"

KUJAWSKO- POMORSKI  KURATOR OŚWIATY85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 1-3 ogłaszaotwarty  konkurs ofert na powierzenie i wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania  wypoczynku letniego dla dzieci i [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży - "Aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza listę realizatorów konkursu otwartego - Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku pod nazwą "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży - "Aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

Ogłoszenie o konkursie ofert „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"realizującego założenia i priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2008 r. organizacji wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, w tym dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej

Otwarty powtórny konkurs ofert na powierzenie w 2008 r. organizacji wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, w tym dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej [...]

Otwarty powtórny konkurs ofert na powierzenie w 2008 r. organizacji wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, w tym dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej

ZAŁĄCZNIK Nr 1do Zarządzenia nr 54/08    Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświatyz dnia 27 czerwca 2008 r.  KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 1-3tel. (052) 34 97 637   fax. (052) [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2008 roku organizacji wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, w tym dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2008 r. organizacji wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, w tym dzieci byłych pracowników Państwowych [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie i wspieranie zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2008 r.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że w wyniku rozsztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie i wspieranie zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2008 roku, dotację otrzymali organizatorzy wypoczynku [...]

Konkurs na programy edukacyjne i profilaktyczno-wychowawcze realizowane przez placówki wychowania pozaszkolnego, w ramach rządowego programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"-edycja druga

  Załącznik nr 1 KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 1/3tel. (052) 34 97 637   fax. (052) 34 97 645kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl, e-mail:kurator@uwoj.bydgoszcz.plREGON:00 64 73 024    [...]

Rozstrzygnięcie konkursu na programy edukacyjne i profilaktyczno-wychowawcze realizowane przez placówki wychowania pozaszkolnego, w ramach rządowego programu poprawy bazpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkołach"

KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY INFORMUJE, ŻE  KONKURS „WSPIERANIE PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH I PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO”  ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY NA KORZYŚĆ WYMIENIONYCH [...]

Konkurs na programy edukacyjne i profilaktyczno-wychowawcze realizowane przez placówki wychowania pozaszkolnego, w ramach rządowego programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"

 Załącznik nr 1 KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 1/3tel. (052) 34 97 637   fax. (052) 34 97 645kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl, e-mail:kurator@uwoj.bydgoszcz.plREGON:00 64 73 024    NIP [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie i wspieranie zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2007 roku

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że w wyniku rozsztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie i wspieranie zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2007 roku, dotację otrzymali organizatorzy wypoczynku [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2007 roku organizaacji wypoczynku letniego dla dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że otwarty konkurs ofert na powierzenie     w 2007 r. organizacji wypoczynku letniego dla dzieci byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej został [...]

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2007 roku wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej "Podróże historyczno - kulturowe w czasie i przestrzeni"

KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 1/3tel. (052) 34 97 637   fax. (052) 34 97 645kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl; e-mail:kurator@uwoj.bydgoszcz.plREGON:00 64 73 024    NIP 554 11 02 [...]

Otwarty konkurs ofert na powierzenie i wspieranie zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2007 roku

                                         &nbs [...]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans edukacycjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. w województwie kujawsko-pomorskim - II edycja

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans edukacycjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. w województwie kujawsko-pomorskim  - II edycja Lp. Nazwa podmiotu Kwota [...]

Wyrównywanie szans edukacyjnych - II edycja (rezerwa nr 45|)

  ZARZĄDZENIE Nr 330/06 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO  z dnia  23 października 2006 r.   w sprawie ogłoszenia konkursu na regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. [...]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na na powierzenie zadań w zakresie wypoczynku w 2006 r, dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej

Wykaz organizatorów, których wyłoniono w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadań w zakresie wypoczynku w 2006 r, dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. 1. [...]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2006 r.

KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY 85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 1/3 tel. (052) 34 97 637 fax. (052) 34 97 645 kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl; e-mail:kurator@uwoj.bydgoszcz.pl REGON:00 64 73 024 NIP 554 11 02 660 ogłasza otwarty [...]

metryczka