Rejestry i archiwa

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy prowadzi między innymi następujące ewidencje i rejestry:

  1. Ewidencja zaświadczeń wydanych laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych
  2. Ewidencja świadectw dojrzałości
  3. Ewidencja wydanych zaświadczeń o nostryfikacji
  4. Baza dadnych organizatorów wypoczynku
  5. Wykaz szkół i placówek posiadających akredytację
  6. Wykaz nadzorowanych szkół i placówek

W archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przechowuje się:

  1. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych
  2. Dokumentację prowadzonych egzaminów na tytuł mistrza i robotnika wykwalifikowanego
  3. Akta osobowe i płacowe pracowników Kuratorium
  4. Materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną Kuratorium

Zgromadzone dane udostępnia się na pisemny wniosek.

metryczka


Wytworzył: M. Piotrowski (24 lutego 2011)
Opublikował: Michał Bazelak (24 lutego 2011, 10:53:27)

Ostatnia zmiana: Michał Bazelak (30 sierpnia 2013, 08:46:12)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14822