Dostępność

Dostępność

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia [...]

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz inspektor ochrony danych starszy inspektor ds. obronnych i bhp Jarosław Sternik tel. 52 34 97 623, [...]

metryczka