Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich 2024 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa  kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich 2024 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) 
  
KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY 
  
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich 2024 r.

Ogłoszenie Ogłoszenie (153kB) word

Załączniki do ogłoszenia:

1. Załącznik nr 1 - wzór oferty realizacji zadania publicznego Wzór oferty (64kB) word
2. Załącznik nr 2 - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Wzór sprawozdania (177kB) plik
3. Załącznik nr 3 - wzór opisu dokumentów Wzór opisu (17kB) word
4. Załącznik nr 4 - zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania Publicznego Zestawienie dokumentów (46kB) excel
5. Załącznik nr 5 – wykaz podziału dotacji na poszczególnych uczestników Wykaz podziału dotacji (18kB) word

metryczka


Wytworzył: Maciej Leciejewski (5 kwietnia 2024)
Opublikował: Maciej Leciejewski (5 kwietnia 2024, 14:57:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182