Korekta ogłoszenia wyników o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły podstawowe wraz z podaniem wysokości wsparcia

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 27 marca 2019 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z realizacją modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zatwierdził listę organów, którym została przyznana dotacja w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zawarcie umowy, nastąpi niezwłocznie po zwiększeniu budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.


metryczka


Wytworzył: Henryka Wiatrowska (10 czerwca 2022)
Opublikował: Robert Ciechanowski (10 czerwca 2022, 13:12:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125