Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (46)  |  Przetargi unieważnione (9)
Przetargi z roku 2011  |  Przetargi z roku 2007  |  Przetargi z roku 2006

zamówienie na:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli czynnych zawodowo z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach XII edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych w 2011 r.

zamawiający: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WO.272.5.2011
wartość: poniżej 125.000 euro
termin składania ofert: 20 października 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: nie złożono żadnej oferty 
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego nr: WO.272.5.2011
na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli czynnych zawodowo
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
w ramach XII edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych w 2011 r.

Część nr 1:
Diagnoza pedagogiczna oraz tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET) oraz planów działań wspierających (PDW).

- postępowanie unieważniono

Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty.  
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Część nr 2:
Tworzenie i ewaluacja programów nauczania.

- postępowanie unieważniono

Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty.  
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

Z up. Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty

Marcin Piotrowski
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Bydgoszcz, 20.10.2011 r.

 

metryczka


Opublikował: Michał Bazelak (12 października 2011, 13:24:08)

Ostatnia zmiana: Michał Bazelak (20 października 2011, 11:17:38)
Zmieniono: unieważnienie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2220