Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne
Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (46)  |  Przetargi unieważnione (9)

zamówienie na:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli czynnych zawodowo z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach XVIII edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych w 2017 r.

zamawiający: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie regulaminu
nr sprawy: WO.272.2.2017
wartość: poniżej 750 000 euro
termin składania ofert: 16 maja 2017  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie postępowania   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń
dla nauczycieli czynnych zawodowo
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
w ramach XVIII edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych
w 2017 r.
 
     
Wykonawcy zamówienia:

 
Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń - w zakresie części nr 1
 
Małgorzata Pieńkowska - Stimulus Centrum Doskonalenia, ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa - w zakresie części nr 2
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń - w zakresie części nr 4
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń - w zakresie części nr 5
 
Instytut Badań w Oświacie Sp. z o. o., ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot - w zakresie części nr 6
 
Uzasadnienie faktyczne:
Oferty ww. wykonawców uzyskały największą liczbę punktów na podstawie przyjętych kryteriów.
Oferty ww. wykonawców nie podlegają odrzuceniu, a wykonawcy wykluczeniu.
 
Uzasadnienie prawne:
§ 4 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w zw. z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
 
   
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
 
Część nr 1:
Efektywna edukacja, czyli o metodach motywujących i aktywizujących w nauczaniu.

 
Wykonawcy:
 
1. Radosław Cieśluk - Symetria Psychoterapia i Szkolenia, ul. Parkowa 2/7, 71-600 Szczecin
 • Cena oferty: 29,14 pkt
 • Program szkolenia: 13 pkt
 • Kwalifikacje kadry: 6,75 pkt
 • Łączna punktacja: 48,89 pkt 
 
2. Małgorzata Pieńkowska - Stimulus Centrum Doskonalenia, ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa
 • Cena oferty: 38,64 pkt
 • Program szkolenia: 10 pkt
 • Kwalifikacje kadry: 6 pkt
 • Łączna punktacja: 54,64 pkt 
 
3. Małgorzata Kempa - Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Mastermetodyka, ul. Sasankowa 7, 63-000 Środa Wielkopolska 
 • Cena oferty: 24,33 pkt
 • Program szkolenia: 23,33 pkt
 • Kwalifikacje kadry: 12 pkt
 • Łączna punktacja: 59,66 pkt 
 
4. Andrzej Kosieradzki - GoWork.pl, ul. Starowiejska 172, 08-110 Siedlce
 • Cena oferty: 46,19 pkt
 • Program szkolenia: 20,67 pkt
 • Kwalifikacje kadry: 8,33 pkt
 • Łączna punktacja: 75,19 pkt 
 
5. Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń
 • Cena oferty: 55 pkt
 • Program szkolenia: 24,33 pkt
 • Kwalifikacje kadry: 13,33 pkt
 • Łączna punktacja: 92,66 pkt 
 
Część nr 2:
Budowanie/modyfikowanie koncepcji pracy szkoły zgodnie z wymogami prawnymi.

 
Wykonawcy:
 
1. Małgorzata Pieńkowska - Stimulus Centrum Doskonalenia, ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa
 • Cena oferty: 55 pkt
 • Program szkolenia: 8,67 pkt
 • Kwalifikacje kadry: 6,67 pkt
 • Łączna punktacja: 70,34 pkt 
 
Część nr 3:
Istota i realizacja kształcenia dualnego w szkołach zawodowych.

- postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie faktyczne:
W części nr 3 przedmiotowego postępowania nie złożono żadnej oferty.
 
Uzasadnienie prawne:
§ 6 ust. 1 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w zw. z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
 
Część nr 4:
Działalność wychowawczo-profilaktyczna szkoły.

 
Wykonawcy:
 
1. Tomasz Zegan - WOLF SECURITY, ul. Wapienna 32, 64-920 Piła
 • Cena oferty: 22,42 pkt
 • Program szkolenia: 19,33 pkt
 • Kwalifikacje kadry: 12,33 pkt
 • Łączna punktacja: 54,08 pkt 
 
2. Radosław Cieśluk - Symetria Psychoterapia i Szkolenia, ul. Parkowa 2/7, 71-600 Szczecin
 • Cena oferty: 22,73 pkt
 • Program szkolenia: 14 pkt
 • Kwalifikacje kadry: 11,25 pkt
 • Łączna punktacja: 47,98 pkt 
 
3. Andrzej Kosieradzki - GoWork.pl, ul. Starowiejska 172, 08-110 Siedlce
 • Cena oferty: 48,61 pkt
 • Program szkolenia: 17,67 pkt
 • Kwalifikacje kadry: 12 pkt
 • Łączna punktacja: 78,28 pkt 
 
4. Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń
 • Cena oferty: 55 pkt
 • Program szkolenia: 23,67 pkt
 • Kwalifikacje kadry: 13,67 pkt
 • Łączna punktacja: 92,34 pkt 
 
Część nr 5:
Nauka programowania w ramach realizacji na I etapie kształcenia
.
 
Wykonawcy:
 
1. Centrum Kształcenia Ustawicznego -Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń
 • Cena oferty: 55 pkt
 • Program szkolenia: 22,33 pkt
 • Kwalifikacje kadry: 12,83 pkt
 • Łączna punktacja: 90,16 pkt 
 
Część nr 6:
Ocenianie kształtujące na każdym etapie kształcenia jako narzędzie pogłębiające u uczniów świadomość procesu uczenia się w drodze do osobistego sukcesu.

 
Wykonawcy:
 
1. Instytut Badań w Oświacie Sp. z o. o., ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot
 • Cena oferty: 40,23 pkt
 • Program szkolenia: 22,67 pkt
 • Kwalifikacje kadry: 12,67 pkt
 • Łączna punktacja: 75,57 pkt 
 
2. Radosław Cieśluk - Symetria Psychoterapia i Szkolenia, ul. Parkowa 2/7, 71-600 Szczecin
 • Cena oferty: 40,67 pkt
 • Program szkolenia: 14 pkt
 • Kwalifikacje kadry: 7 pkt
 • Łączna punktacja: 61,67 pkt 
 
3. Małgorzata Pieńkowska - Stimulus Centrum Doskonalenia, ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa
 • Cena oferty: 55 pkt
 • Program szkolenia: 6,33 pkt
 • Kwalifikacje kadry: 9,33 pkt
 • Łączna punktacja: 70,66 pkt 
 
4. Małgorzata Kempa - Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Mastermetodyka, ul. Sasankowa 7, 63-000 Środa Wielkopolska 
 • Cena oferty: 36,19 pkt
 • Program szkolenia: 22,67 pkt
 • Kwalifikacje kadry: 13,5 pkt
 • Łączna punktacja: 72,36 pkt 
 
5. Andrzej Kosieradzki - GoWork.pl, ul. Starowiejska 172, 08-110 Siedlce
- oferta odrzucona 
  
 
 
Bydgoszcz, 30.05.2017 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 
zawiadamia o udzieleniu zamówienia 
w postępowaniu na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń
dla nauczycieli czynnych zawodowo 
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
w ramach XVIII edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych w 2017 r.Wykonawcy, z którymi zawarto umowę: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń - w zakresie części nr 1 

Małgorzata Pieńkowska - Stimulus Centrum Doskonalenia, ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa - w zakresie części nr 2

Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń - w zakresie części nr 4 

Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń - w zakresie części nr 5 

Instytut Badań w Oświacie Sp. z o. o., ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot - w zakresie części nr 6 


Bydgoszcz, 05.06.2017 r. 

Odpowiada za treść: A. Czopek
Opublikował: Michał Bazelak (28 kwietnia 2017, 15:20:00)

Ostatnia zmiana: Michał Bazelak (5 czerwca 2017, 14:51:15)
Zmieniono: Informacja o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 755

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij