Przetargi unieważnione z 2006 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (46)  |  Przetargi unieważnione (9)
Przetargi z roku 2011  |  Przetargi z roku 2007  |  Przetargi z roku 2006

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

roboty budowlane w ośrodku wczasowym Sokole Kuźnicy gm. Koronowo

zamawiający: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
tryb zamówienia: nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 25 maja 2006
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następuje na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych – w związku z wystąpieniem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, otrzymanego w dniu 11 maja 2006r., wnoszącego o nie prowadzenie wspólnej działalności socjalnej bez uprzedniego zawarcia stosownej umowy określającej zasady prowadzenia wspólnej działalności socjalnej oraz pisemne wystąpienie dwóch organizacji związkowych wnoszących o unieważnienie ogłoszonych przetargów, co skutkuje brakiem źródeł sfinansowania przedmiotowego zamówienia. 

zamówienie na:

roboty budowlane – prace remontowe związane z przygotowaniem ośrodka do sezonu letniego 2006 w ośrodku wczasowym w Sokole Kuźnicy gm. Koronowo

zamawiający: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 25 maja 2006
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następuje na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych – w związku z wystąpieniem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, otrzymanego w dniu 11 maja 2006r., wnoszącego o nie prowadzenie wspólnej działalności socjalnej bez uprzedniego zawarcia stosownej umowy określającej zasady prowadzenia wspólnej działalności socjalnej oraz pisemne wystąpienie dwóch organizacji związkowych wnoszących o unieważnienie ogłoszonych przetargów, co skutkuje brakiem źródeł sfinansowania przedmiotowego zamówienia. 

zamówienie na:

roboty budowlane – prace remontowe związane z przygotowaniem ośrodka do sezonu letniego 2006 w ośrodku kolonijnym w Jastarni ul. Mickiewicza 7 woj. pomorskie

zamawiający: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 25 maja 2006
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następuje na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych – w związku z wystąpieniem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, otrzymanego w dniu 11 maja 2006r., wnoszącego o nie prowadzenie wspólnej działalności socjalnej bez uprzedniego zawarcia stosownej umowy określającej zasady prowadzenia wspólnej działalności socjalnej oraz pisemne wystąpienie dwóch organizacji związkowych wnoszących o unieważnienie ogłoszonych przetargów, co skutkuje brakiem źródeł sfinansowania przedmiotowego zamówienia. 

zamówienie na:

roboty budowlane – prace remontowe związane z przygotowaniem ośrodka do sezonu letniego 2006 w ośrodku wczasowym w Białej k/Tucholi

zamawiający: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 25 maja 2006
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następuje na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych – w związku z wystąpieniem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, otrzymanego w dniu 11 maja 2006r., wnoszącego o nie prowadzenie wspólnej działalności socjalnej bez uprzedniego zawarcia stosownej umowy określającej zasady prowadzenia wspólnej działalności socjalnej oraz pisemne wystąpienie dwóch organizacji związkowych wnoszących o unieważnienie ogłoszonych przetargów, co skutkuje brakiem źródeł sfinansowania przedmiotowego zamówienia. 

zamówienie na:

roboty budowlane – roboty wodno kanalizacyjne i elektryczne w ośrodku wczasowym w Białej k/Tucholi

zamawiający: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 25 maja 2006
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następuje na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych – w związku z wystąpieniem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, otrzymanego w dniu 11 maja 2006r., wnoszącego o nie prowadzenie wspólnej działalności socjalnej bez uprzedniego zawarcia stosownej umowy określającej zasady prowadzenia wspólnej działalności socjalnej oraz pisemne wystąpienie dwóch organizacji związkowych wnoszących o unieważnienie ogłoszonych przetargów, co skutkuje brakiem źródeł sfinansowania przedmiotowego zamówienia. 

zamówienie na:

roboty budowlane – roboty wodno kanalizacyjne i elektryczne w ośrodku kolonijnym w Jastarni woj. pomorskie

zamawiający: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 EURO
termin składania ofert: 25 maja 2006
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następuje na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych – w związku z wystąpieniem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, otrzymanego w dniu 11 maja 2006r., wnoszącego o nie prowadzenie wspólnej działalności socjalnej bez uprzedniego zawarcia stosownej umowy określającej zasady prowadzenia wspólnej działalności socjalnej oraz pisemne wystąpienie dwóch organizacji związkowych wnoszących o unieważnienie ogłoszonych przetargów, co skutkuje brakiem źródeł sfinansowania przedmiotowego zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)