Majątek

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy jest jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej.

Jako wyodrębniona jednostka organizacyjna obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

Kuratorium realizuje swoje zadania związane z gospodarką finansową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.

Stan majątku Kuratorium Oswiaty w Bydgoszczy na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosił:

Środki trwałe to:

- budynki i budowle (grupa 01):                            3.630.599 zł
- komputery z oprzyrządowaniem (grupa 04):           355.354 zł
- środki transportu (grupa 07):                               196.220 zł
- kserokopiarki i maszyny do pisania (grupa 08):     202.702 zł

Pozostałe środki trwałe to:

- sprzęt gospodarczy, meble i inne urządzenia biurowe oraz pozostałe wyposażenie.

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Urbański (19 stycznia 2004)
Opublikował: Krzysztof Nowakowski (19 stycznia 2004, 08:18:21)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Nowakowski (19 stycznia 2004, 08:49:52)
Zmieniono: dodanie zł do kwoty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10491