informacje dodatkowe

informacje dodatkowe

Zgłoszenie udziału kandydata na członka komisji konkursowej w  2019  r.

KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATYzaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]

Zgłoszenie udziału kandydata na członka komisji konkursowej w 2018 r.

KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATYzaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)do [...]

metryczka